Vanliga sexuellt överförbara infektioner

Öka din kunskap om könsjukdomar

I takt med att samhället växer och utvecklas ser vi också en ökning av antalet personer som drabbas av könssjukdomar. Information och förebyggande åtgärder är avgörande för att vända denna trend. Läs vidare för att lära dig mer om de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och hur du kan skydda dig.

Könsjukdomar, eller sexuellt överförbara infektioner (STI), är infektioner som främst sprids genom sexuella kontakter. De senaste åren har antalet rapporterade fall ökat i Sverige, vilket väcker oro bland myndigheter och allmänheten. Att vara informerad om de vanligaste könssjukdomarna, deras symptom och hur man effektivt kan förebygga dem är grundläggande för att skydda sig själv och andra.

De vanligaste könssjukdomarna

I Sverige är klamydia, gonorré, herpes genitalis och kondylom de mest rapporterade STI:erna. Klamydia toppar listan med det högsta antalet rapporterade fall varje år. Denna bakterieinfektion kan behandlas med antibiotika, men många som smittas får inga symtom alls, vilket gör den särskilt lurig eftersom de inte inser att de behöver söka behandling.

Gonorré, en annan bakteriell infektion, har också sett en alarmerande ökning under senare år. Liksom klamydia kan gonorré leda till allvarliga hälsoproblem om den inte behandlas i tid. Herpes genitalis orsakas av ett virus och ger upphov till smärtsamma blåsor på könsläpparna eller penisen; även om det inte finns något botemedel mot herpesviruset finns det behandlingar som kan minska eller förhindra utbrott. Kondylom orsakas av humant papillomvirus (HPV) och resulterar oftast i vårtor på könsorganen.

Förebyggande åtgärder

Den absolut bästa metoden för att undvika STI:er är användning av kondom vid alla former av sexuella aktiviteter. Kondomen fungerar som en barriär som minskar risken för överföring av både bakterier och virus mellan parterna betydligt. Det är också viktigt att regelbundet testa sig för STI:er, särskilt om man har flera sexpartners eller inleder ett nytt sexuellt förhållande. Många kliniker erbjuder anonyma tester utan kostnad eller till en låg avgift. Förutom användningen av kondom bör man ha öppna diskussioner med sina partners om sexualitet och eventuell riskexponering från tidigare relationer.

I Sverige erbjuds vaccination mot humant papillomvirus (HPV) som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Syftet är att förebygga HPV-relaterade sjukdomar, såsom livmoderhalscancer. Vaccinationen ges kostnadsfritt till flickor och pojkar i årskurs 5 och 6. Utöver skolbarnen kan även äldre åldersgrupper få vaccinationen i vissa regioner, i syfte att bredda skyddet mot viruset.

Det är viktigt att samhällets ansvar i denna fråga; stigma kring könsjukdomar hindrar många från att söka hjälp eller ens prata om problemet öppet vilket bara bidrar till ytterligare spridning. Information kring dessa ämnen fortsätter att vara fundamentalt viktiga verktyg i kampen mot spridningen av könssjukdomar. För mer detaljerad information om specifika symptom eller behandlingsalternativ rekommenderas professionell rådgivning från vårdpersonal eller besök på relevanta hemsidor.