Expertens 3 bästa tips för ökad arbetsglädje

Förbättrad arbetsglädje och trivsel är något som i stunden kan kännas omöjligt för en organisation i disträ. Ofta är detta ett tecken på tunnelseende och en oförmåga att förändra, eller ens se, dåliga vanor. Gunnel Ryner är beteendevetare som inspirerande och pedagogiskt hjälper företag att justera fokus till det positiva, ta vara på styrkorna och utveckla det som faktiskt går bra.

Gunnel Ryner är en av Sveriges främsta experter inom styrkebaserade arbetssätt. Hon föreläser åt företag och organisationer om bland annat strategier för att utveckla det som är bra och skapa grupper som trivs och är stolta över sitt arbete. Gunnel Ryners bästa tips för ökad arbetsglädje och trivsel i organisationen kan sammanfattas:

  • Inse vad som gör företaget attraktivt
  • Fokusera på att stärka dessa delar
  • Tvinga inte fram snabba resultat

1. Förstå vad som gör dig och företaget attraktivt

Dina styrkor är det som gör dig unik och attraktiv för andra. Det gäller både personligt och professionellt. Dina vänner gillar dig för dina positiva sidor. Företagets kunder gillar företaget för att de gör saker som kunden värderar högt. Att fokusera på svagheter och brister är att försöka vinna över hela världen – ett fruktlöst och resultatlöst mål.

2. Utveckla det ni gör bra

Fokus på styrkor i stället för svagheter är en populär och accepterad idé inom allt från ledarskapsstrategier till personlig utveckling. Detta gäller även för arbetsglädje. Det betyder inte att totalt blunda för svagheter och brister. Idén är att när arbetsglädje och trivsel ökar inom en grupp, hanteras eventuella brister och störningsmoment naturligt därefter. En grupp som är glad, stolt och engagerad har i regel öppnare kommunikation och en tendens att lösa utmaningar kreativt innan de hunnit gro och växa till verkliga problem.

3. Förbättra förutsättningarna – tvinga inte fram resultat

Ryner talar mycket om att god stämning och positivitet inte är något som kan tvingas fram. Som chef eller ägare kan det kännas frustrerande när förändringar görs som inte visar resultat direkt. Att optimera förutsättningarna för att öka arbetsglädjen är något alla kan hjälpa till med. På sikt kommer det att stärka delar av organisationen. Vill du att företaget ska växa och utvecklas långsiktigt, kräver det ett hållbart och långsiktigt tänkande.